Boeken

 

Organon der Geneeskunst

 

Titel: Organon Der Geneeskunst
Auteur: Samuel Hahnemann
Uitgever: Homeovisie
ISBN: 978-90-7166-903-3

Samenvatting

In het Organon heeft Hahnemann zijn eigen visie op de homeopathie neergelegd. Paragraafsgewijs wordt uiteengezet langs welke weg en met welke middelen men zieken weer kan genezen. Deze Nederlandse vertaling van de 6de editie is uitgebreid met een inleiding van Hahnemann, een samenvatting van alle paragrafen met rubrieksindeling (Gedachtengang van het Organon), een verklarende woordenlijst en register. Het klassieke standaardwerk over het ontstaan van de homeopathie.

Dr. Samuel Hahnemann is de grondlegger van de homeopathische geneeskunde. In het Organon heeft Hahnemann zijn eigen visie op de homeopathie neergelegd. Dit standaardwerk is dan ook al jaren verplichte kost voor eenieder die zich de homeopathie wil eigen maken.

Paragraafsgewijs wordt uiteengezet langs welke weg en met welke middelen men zieken weer kan genezen. Deze Nederlandse vertaling van de laatste, 6de editie is woordgetrouw en onverkort vertaald, inclusief Hahnemanns voorwoorden van de eerste en de zesde editie en diens Inleiding op het boek.

Deze editie is uitgebreid met een inleiding van Hahnemann, een samenvatting van alle paragrafen met rubrieksindeling (Gedachtengang van het Organon), een verklarende woordenlijst en register. Het klassieke standaardwerk over het ontstaan van de homeopathie.


ayurvedahandboek

Titel: Het Grote Ayurveda Handboek
Auteur: Maya Tiwari, Tiwari, Maya
Uitgever: Schors V.O.F., Uitgeverij
ISBN: 978-90-6378-886-5

Samenvatting

Het Grote Ayurveda Handboek is het meest complete ayurvedanaslagwerk.
In de introductie wordt uitgelegd wat eigenlijk ayurveda is; daarna volgt een uitgebreide beschrijving van alle therapieën, recepten, genezingen door Pancha Karma, kruiden, diëten, de invloeden van de seizoenen op ayurvedische therapieën en alle overige aspecten van de ayurveda.
In de aanhangsels worden noodzakelijke ingrediënten, Pancha Karma accessoires, technieken voor het bereiden van recepten en het benodigde keukengerei behandeld. Uiteraard komen ook de filosofische ayurvedische principes uitgebreid aan bod.
De oude, traditionele ayurvedische begrippen worden zodanig
toegelicht, dat Indias oudste medische wetenschap ook in de
moderne Westerse samenleving begrijpelijk en toepasbaar is.
Maya Tiwari is erin geslaagd een compendium te schrijven
dat onmisbaar is voor de serieuze ayurveda-beoefenaar, maar
tegelijkertijd een goede basis vormt voor iedereen die meer wil
weten over de achtergronden van ayurveda.
Het Grote Ayurveda Handboek is een toonaangevend compendium
over oude wijsheid en kennis van geneeswijzen dat niet
alleen van onschatbare waarde is voor eenieder die zich beroepsmatig
bezig houdt met alternatieve gezondheidsleer, maar
voor iedereen die zichzelf wil genezen.


deepak chopra

Titel: Quantumgenezing
Auteur: Deepak Chopra
Uitgever: Servire
ISBN: 978-90-2155-228-6

Samenvatting

Een Chopra-klassieker, nu 20 jaar in Nederlandse vertaling Wat gebeurt er met je lichaam als je ziek wordt? Welke mechanismen spelen een rol bij genezing? Kan er in het genezingsproces onderscheid gemaakt worden tussen lichaam en geest? Chopra neemt ons mee naar het grensgebied tussen lichaam en geest, het gebied waar genezing plaatsvindt. Hij legt fascinerende verbanden tussen wetenschappelijke inzichten en oude Indiase geneeskunst, en laat zien dat genezen en helen ten diepste mentaal zijn.


 

Populair