Problemen met de schildklier en de behandeling op natuurlijke wijze

Dit artikel is 56128 keer gelezen!


Adverteer gratis op Best Alternatief met je praktijk. Meld je aan en maak je profiel aan bij Vraag en Aanbod!


Schildklierproblemen

We spreken van hypothyreoïdie wanneer er een tekort is ontstaan aan schildklierhormoon in het lichaam. Bij een primaire hypothyreoïdie, dat wil zeggen een aandoening waarbij de schildklier zelf niet meer voldoende schildklierhormoon kan aanmaken, is de vrijeT4-spiegel verlaagd en de TSH-spiegel verhoogd.

Het is lang niet altijd zo dat de schildklier vergroot is (struma), maar er kan wel een struma bestaan.
Er zijn verschillende oorzaken van een te traag werkende schildklier. De meest voorkomende zijn:

 • De ziekte van Hashimoto, een auto-immuun aandoening, waarbij het lichaam afweerstoffen tegen de schildklier maakt, en zo de schildklier wordt uitgeschakeld;
 • Na een behandeling met radioactief jodium (dit in verband met een juist te snel werkende schildklier);
 • Na een operatie aan de schildklier waarbij (bijna) de hele schildklier is verwijderd;
 • Tijdens het beloop van een pijnloze schildklierontsteking (thyreoïditis); dit komt zowel spontaan voor als in de eerste maanden na een bevalling;
 • Tijdens het beloop van een schildklierontsteking, waarbij tijdelijk een hypothyreoidie kan ontstaan in het beloop van de ziekte; dit wordt meestal veroorzaakt door een virusinfectie, en herstelt meestal restloos;
 • Tijdens het gebruik van medicijnen, die de schildklier kunnen ontregelen, zoals lithium (behandeling van een bipolaire stoornis / manische depressiviteit), amiodarone (gebruikt bij hartritmestoornissen), en jodiumhoudende preparaten of kelptabletten. Let op: zowel amiodarone als jodium kunnen ook hyperthyreoïdie veroorzaken;
 • Aangeboren, door een stoornis in de aanleg van de schildklier of een stoornis in de fabricage van hormoon in de schildklier.

Zeer zeldzaam is het ontstaan van een secundaire hypothyreoidie, waarbij een uitval van de besturing van de schildklier bestaat door een hypofyse-aandoening. Veel mensen hebben symptomen die veroorzaakt zouden kunnen worden door een gebrekkig functioneren van de schildklierhormonen. Onderzoek bij de huisarts levert echter lang niet altijd op dat er iets wordt gevonden. Natuurgeneeskundig artsen denken dat dit deels veroorzaakt wordt, doordat de huidige laboratoriumtesten niet alle problemen opsporen.

Wat is de functie van de schildklier

De schildklier kun je vergelijken met de thermostaat van de kachel. Als hij hoog staat, gaan alle verbrandingsprocessen wat sneller en heftiger dan als de 'thermostaat van ons lichaam' te laag staat. Bij een te lage activiteit van de schildklierhormonen heb je het vaak letterlijk snel koud, je hele lijf of alleen koude handen en voeten. Het energiekacheltje staat ook te laag en er is dus vaak vermoeidheid. De voeding verteert wat te traag, waardoor het zwaar op de maag kan liggen, maar ook verstopping (heel trage ontlasting) kan hiermee samenhangen. Overgewicht, terwijl je normaal of zelfs weinig eet, want je kacheltje gebruikt weinig brandstof. Depressie, concentratieproblemen, apathie of vergeetachtigheid zijn een signaal van erg weinig energie in de hersenen.

Minder vaak komt het voor dat er een te grote activiteit is van schildklierhormonen. Dan gaat alles vooral te snel, zelfs het kloppen van je hart. Je verdraagt warmte vaak slecht en hebt snel de neiging om te gaan zweten. Diarree is het tegenovergestelde van verstopping; het kan het eerste symptoom zijn van een te actieve schildklier. Men kan veel eten en toch geen grammetje aankomen of zelfs afvallen. Emotioneel is er ook van alles teveel: angst, nervositeit en bijvoorbeeld slapeloosheid door veel onrust.
Te grote activiteit van de schildklierhormonen is onder andere belastend voor het hart en mag daarom niet te lang duren.

We kunnen de schildklier testen door middel van een temperatuurtest

De schildklier kan worden vergeleken met een thermostaat van een kachel. Het lichaam is dan de kachel. Door het meten van de lichaamstemperatuur, wil je vaststellen of de schildklierhormonen hun activiteit goed kunnen uitoefenen. Je kunt soms voldoende schildklierhormonen in je bloed hebben, maar dat wil niet zeggen dat ze hun werk goed kunnen doen, op de plek waar ze hun werk horen te doen, namelijk in de cellen van het lichaam. (Ze doen hun werk niet in het bloed en daarom zijn bloedtesten niet optimaal.)

Hoe doe je een temperatuurtest?

Leg voor het slapengaan een thermometer klaar. Een kwik- of thermometer met alcohol geeft bij deze test een meer betrouwbare uitslag dan een digitale thermometer, omdat het bij een niet-digitale thermometer langer duurt voor de thermometer afgelezen kan/ moet worden. Een digitale thermometer geeft te snel een uitslag. Een oorthermometer wordt nog minder betrouwbaar geacht. 
Sla een niet-digitale thermometer 's avonds alvast naar beneden. Meet de volgende morgen, voordat je actief wordt en gaat opstaan, de lichaamstemperatuur door een niet-digitale thermometer 10 minuten onder de oksel te klemmen of een digitale thermometer tot het signaal komt dat de meting afgerond is. Beweeg zo min mogelijk, sta niet op uit bed, blijf rustig liggen. 

Doe deze test op drie verschillende dagen. Menstruerende vrouwen kunnen de test, vanwege temperatuurschommelingen in hun maandelijkse periode, het beste doen op de tweede t/m vierde dag na het begin van hun menstruatie. Bij de eisprong wordt de basale temperatuur een graad hoger, dus men moet de meting minstens een week voor de eisprong doen.

Hoe moeten we de temperatuurtest zien?

 • 36,6 – 36,8 °C onder oksel: de schildklierhormonen werken goed 
 • 36,1 – 36,6 °C onder oksel: uw lichaamstemperatuur is matig verlaagd. Tussen de 36,4 en 36,6 °C zijn er mogelijk milde klachten rond de functie van schildklierhormonen. 
 • 3 x meting lager dan 36,4 ºC onder oksel; u heeft volgens de opvattingen van de natuurgeneeskundig artsen met 85% zekerheid een te lage activiteit van schildklierhormonen.
 • 2 x meting lager dan 36,4 ºC onder oksel én herkenning van diverse symptomen van lage activiteit schildklierhormonen: u heeft zeer waarschijnlijk een te lage activiteit van schildklierhormonen.
 • Tussen 35,8 en 36,1 ºC: als uw okseltemperatuur tussen de 35,8 en 36,1 ºC ligt, dan heeft u een duidelijk lage temperatuur en zeer grote kans dat uw schildklierhormonen niet goed functioneren.
 • Lager dan 35,8 ºC: als uw okseltemperatuur één of meer keren zelfs onder de 35,8 ºC ligt, dan zijn er zeer waarschijnlijk grote problemen met het functioneren van uw schildklierhormonen (en/ of andere sterke hormonale verstoringen).

Een hogere waarde dan 36,8: er kan sprake zijn van een te hoge activiteit van de schildklierhormonen. Let er daarbij wel op of u mogelijk koorts heeft. Dat verstoort een juiste bepaling van de activiteit van de schildklierhormonen. Een te hoge activiteit van schildklierhormonen is volgens natuurgeneeskundig artsen wel goed te ontdekken met bloedonderzoek.

De okseltemperatuur is moeilijker correct op te nemen dan de rectale temperatuur (in de anus).
De okseltemperatuur wordt relatief snel beïnvloed door de temperatuur van de huid. Als je bijvoorbeeld een kwartiertje met je handen onder je hoofd hebt gelegen, dan kan dit resulteren in een koudere huid onder de oksel en dus een lagere temperatuur. Als je twijfels hebt bij de meting, neem dan ook de temperatuur rectaal op. Deze mag niet meer dan 0,7 graden hoger zijn dan de okseltemperatuur. Als dit wel het geval is, dan is de gemeten okseltemperatuur niet betrouwbaar en moet niet worden meegenomen in de beoordeling van de activiteit van de schildklierhormonen. 
Veel bewegen voor het meten van de (oksel)temperatuur geeft ook een onjuist beeld van de basale temperatuur, omdat beweging leidt tot een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur. Als men in de vroege ochtend op moet staan om naar het toilet te gaan, dan is dit geen probleem als het toiletbezoek tenminste 1 uur voor de meting heeft plaatsgevonden.

Standpunt van reguliere artsen

Veel reguliere artsen vinden opname van okseltemperatuur te onbetrouwbaar om bovengenoemde redenen. Maar de onderzoeken van Broda Barnes (grondlegger van deze methode) zijn allemaal gedaan op basis van de okseltemperatuur. De oksel ligt relatief dichtbij de schildklier. De resultaten van de onderzoeken van Barnes zijn relevant om tot een goede beoordeling te komen van de temperatuur in relatie tot het functioneren van schildklierhormonen.

Behandeling door een natuurarts

Is de diagnose hypothyreoïdie, te lage schildklierwerking, gesteld dan volgt behandeling met schildklierhormoon. Dat was tot eind jaren tachtig een natuurlijk hormoon. Echter, de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening uit 1963, die voorschreef dat middelen worden verondersteld de samenstelling exact te vermelden, wat bij natuurlijk schildklierhormoon niet goed mogelijk is, leidde in 1987 tot de consensus dat voortaan het synthetische schildklierhormoon T4, bijvoorbeeld Thyrax, Euthyrox etc., de standaardmedicatie zou zijn.

Een dramatische vergissing volgens dokter Linschoten en een uiting van onnodig en overdreven perfectionisme. Immers het is onmogelijk te voorspellen welke hoeveelheid van een middel de darmwand passeert en in het lichaam werkzaam  is.

Het synthetische schildklierhormoon T4 geeft  lang niet altijd het gewenste resultaat. De reden daarvan is dat T4 niet bij iedereen goed wordt omgezet naar het actieve hormoon T3, het hormoon dat nodig is voor het goed functioneren van ons lichaam en onze geest.

Voor dit probleem is tegenwoordige weliswaar toenemende aandacht en een oplossing is dan om aanvullend T3 (Cytomel) voor te schrijven, maar er is een groep patiënten die noch op synthetisch T4, noch op de combinatie T4 en T3 goed reageert. Voor hen kan natuurlijke schildkliermedicatie de enige juiste medicatie blijken te zijn.

Als een arts natuurlijke schildkliermedicatie voorschrijft, wat reguliere artsen zelden doen, wijkt hij daarmee af van de behandelingsrichtlijnen van de NIV en NHG. Toch is er wel een mogelijkheid om daarvan af te wijken.

Diagnostiek
De VGNS is kritisch ten aanzien van de reguliere methode om hypothyreoidie vast te stellen. Het inzicht groeit dat de huidige bloedtesten ontoereikend zijn om de schildklierfunctie te bepalen. Er bestaat een wanverhouding tussen klachten en bevindingen uit bloedserum.

Erkenning natuurlijk schildklierhormoon als medicatie
Natuurlijke schildkliermedicatie is al bijna 100 jaar effectief  gebleken voor miljoenen patiënten wereldwijd en moet als alternatief voor synthetische hormonen, die hun beperkingen hebben, beschikbaar zijn en blijven.

 


 

Een aantal voedings- en leefstijlrichtlijnen voor een gezonde schildklierfunctie:

Groente, fruit, onbewerkt voedsel

Misschien wel de belangrijkste tip om mee te beginnen: eet veel meer kalium (groente en fruit) en calcium (ook voornamelijk in groente en fruit). Vooral een goede balans tussen calcium en kalium is belangrijk, maar ook een goede natrium-kaliumbalans is uitermate belangrijk.

Rust en regelmaat

De schildklier wordt aangestuurd door de hypothalamus, ook de regulator van onze biologische klok. Deze is gebaat bij rust en regelmaat. Het klinkt wellicht saai maar ons leven zou zo veel mogelijk regelmaat moeten hebben: wat betreft eetmomenten, slaapmomenten, rust- en actiemomenten. Onze hele (hormonale) gezondheid is afhankelijk van een biologische klok die wordt aangestuurd in de hypothalamus.

Dagelijkse beweging

Beweeg bij voorkeur nuchter of vóór de maaltijd, omdat beweging de (vet)verbranding sterk stimuleert. Bovendien heeft dit een positieve uitwerking op het verlagen van ontstekingen die ook vaak aan de basis liggen van schildklierklachten. Zonder dagelijkse beweging wordt het lastig om de schildklier te prikkelen om zijn functies weer te gaan uitoefenen. Zoek een beweging die bij je past en die je leuk vindt. Kortdurende, krachtige beweging en krachttraining dragen bij aan herstel van de hormoonbalans.

Dagelijks omega 3 en vitamine A & D

Zonder voldoende vitamine A, D en DHA kan de aansturing van de schildklier (vanuit onze hypothalamus) niet goed verlopen. Bovendien is de omzetting van het schildklierhormoon T4 naar T3 afhankelijk van de ‘vloeibaarheid’ van onze celmembranen. En deze vloeibaarheid staat of valt bij de consumptie van omega 3-vetzuren. Omdat de schildklier zo bevattelijk is voor toxische stoffen lijkt vis (noch uit de zee, noch kweekvis) de ideale bron om schildklierklachten aan te pakken.

Vitamine D is ook belangrijk omdat er veel auto-immuunaandoeningen van de schildklier bestaan. Een gezonde vitamine D-status is o.a. belangrijk om dit te voorkomen, dan wel in goede banen te leiden. Laat eventueel een vitamine D-bepaling uitvoeren bij je (huis)arts.

Vitamine A kan door onze lever aangemaakt worden uit bètacaroteen. Daarom is voldoende groente en fruit een must, zeker de oranje en gele soorten. Toch is bij lang niet iedereen de lever in staat om zelf vitamine A uit bètacaroteen te maken.

Jodium

Dit betekent dat je, om aan je behoefte te voldoen, 2 tot 3 keer per week iets uit zout water zou moeten eten: zeewieren/algen of zoutwatervis. De laatste lijkt de minst logische keuze.

Thermogenese

Alle stofwisselingsreacties in ons lichaam zorgen voor energie en warmte. Het ene voedingsmiddel geeft een grotere warmteproductie (thermogenese) dan het andere. Hoe groter dit thermogene effect, des te meer calorieën omgezet worden in warmte (in plaats van energie) en niet kunnen worden opgeslagen als vet. Als je verbranding door schildklierproblemen verlaagd is, kies dan voor voedsel dat deze thermogenese activeert. In het kort komt het hierop neer:

 • Koolhydraten en verzadigde vetten als hoofdbestanddeel van je voeding verlagen de stofwisseling.
 • Eiwitten en gezonde vetten activeren de stofwisseling. Maar ook een dieet met te veel eiwitten zorgt weer voor verstoring van de schildklier. Het gaat gewoon om de balans: eet in elke maaltijd iets van langzame koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten.
 • Een klein beetje alcohol BIJ de maaltijd activeert de stofwisseling (dit effect is er niet als je het buiten de maaltijden om gebruikt of als je veel alcohol gebruikt).
 • Gember, kurkuma, peper, chilipeper, cayennepeper, paprika, ui, knoflook, mierikswortel, groene thee.
 • Gezonde vetten: met mate omega 6 en ruimschoots omega 3- en omega 9-vetzuren. 
 • De stof CLA uit vlees en zuivel, van grasetende en loslopende dieren of oude koeienrassen.
 • Jodium plus vitamine A, D en omega 3-vetzuren in zeevoedsel (zeevis of zeewier/algen).
 • Kokosolie.

Voldoende vitamine B12

Voldoende vitamine B12 de voeding is nodig om jodium op te kunnen nemen en op de plaats van bestemming te krijgen. B12-tekorten kunnen dus schildklierklachten veroorzaken. Ook is B12 samen met selenium, zink, magnesium en ijzer nodig om het pre-hormoon T4 daadwerkelijk om te zetten in T3. En dat is wat in elke cel zo belangrijk is voor de energieaanmaak. 

Dagelijks zink-rijke voedingsmiddelen

Mensen die veel stress hebben, veel zweten, of meer dan 1,5 liter water per dag drinken, hebben een grotere zinkbehoefte. En mensen die roken en een trage schildklier hebben, kunnen niet voldoende zink uit de voeding halen.

L-tyrosine-rijke voedingsmiddelen

Uit het aminozuur L-tyrosine maakt ons lichaam heel veel stoffen aan, waaronder schildklier-, maar ook stresshormonen. L-tyrosine is als het ware de benzine voor onze schildklier. Bij veel stress maakt ons lichaam echter alleen nog stresshormonen aan uit L-tyrosine en komt onze schildklier zonder benzine te zitten.

Voldoende vitamine C

Dit is nodig om de omzetting uit eiwit naar tyrosine en van tyrosine naar dopamine mogelijk te maken. Mocht je te weinig groente en fruit eten, dan is het raadzaam dit drastisch te verhogen en daarnaast vitamine C als supplement in te nemen. Onder invloed van stress gaan we namelijk heel veel meer vitamine C verbruiken. En niet alleen vitamine C verbruiken we dan veel meer, maar ook van eiwitten, B-vitamines, magnesium, zink etc. worden we dan ‘grootverbruiker’. Allemaal stoffen waar onze schildklier van verstoken blijft in tijden van stress.

Voldoende selenium

Zonder selenium wordt ons schildklierhormoon T4 niet omgezet in zijn werkzame T3-vorm. Iemand van 70 kilo heeft minimaal 200 mcg selenium per dag nodig voor een optimale schildklierfunctie. Mensen met (chronische) ontstekingen moeten letten op een voldoende seleniuminname. Deze ontstekingen ‘vreten’ namelijk ook veel selenium, zodat de schildklier het onderspit delft.

Enzymen

Door de te lage lichaamstemperatuur die bij een schildklierverstoring hoort, kunnen enzymen hun werk niet goed meer doen. Sommige enzymen werken tot wel 1.500 keer minder bij een ochtendtemperatuur van rond de 36,2 graden Celsius. Dit betekent dat niet alleen de energieaanmaak in onze cellen, maar ook onze voedselvertering sterk vermindert. Ook bij het verteren van voedsel hebben we immers veel enzymen nodig. Alleen rauwe, onbewerkte voedingsmiddelen en kiemen bevatten veel enzymen. Probeer deze dus dagelijks op het menu te zetten. NB: dit is absoluut geen pleidooi om alles rauw te eten. Zowel rauwe als warme voedingsmiddelen hebben elk hun eigen gunstige eigenschappen voor onze gezondheid.

De lever

Zorg voor een goede conditie van de lever, ook door je darmen zo goed mogelijk in balans te houden. De lever moet goed functioneren om het schildklierhormoon T4 om te zetten in het uiteindelijk werkzame T3-hormoon.

Verkoelende voedingsstoffen

Volgens de ayurvedische voedingsleer kun je ‘verkoelende voedingsstoffen’ beter zo veel mogelijk mijden als je stofwisseling vertraagd is. Denk aan tarwe, rogge, melkproducten, suiker, soja, sinaasappel etc. Dit geldt ook voor (letterlijk) koude voeding en dranken uit de koelkast. Zorg in elk geval dat je voeding op kamertemperatuur gegeten en gedronken wordt. Zo hoeft je spijsvertering geen ‘dure energie’ aan te wenden om voedsel te verwarmen.

Verdere ondersteuning

Bij ernstige, langdurige verstoring van de schildklier zal alleen aanpassing van de voeding niet meer afdoende zijn. Dan is het belangrijk om ook verdere ondersteuning in te zetten om de schildklier weer in balans te krijgen. Het kan ook zijn dat eerst de bijnieren weer adequaat moeten functioneren of chronische ontstekingen moeten worden geremd, alvorens de schildklier weer naar behoren kan functioneren. Begeleiding door een natuurarts of therapeut die mogelijk ook de oorzaak kan achterhalen, lijkt aangewezen. 

Bekijk ook de lezing van Dr. Linschoten

Waardeert u onze website, like ons dan op Facebook

 

 

3 thoughts on “Problemen met de schildklier en de behandeling op natuurlijke wijze

 • ikbenmamma@gmail.com'
  14 februari 2016 at 16:04
  Permalink

  Helemaal doorgelezen en dan staat er alleen in de laatste regel iets over de natuurlijke methode! Althans, dat die er is, maar wat dan dat blijft raden :(…! Weten we nog niets…! Had graag meer info over juist wat men denkt te kunnen aanbieden anders dan medicatie uit het reguliere. Gemiste kans en artikel heeft zo geen meerwaarde voor mij althans. Iemand nog extra info of een linkje ?

 • jo.blanckaert@telenet.be'
  24 februari 2017 at 00:59
  Permalink

  Beste,

  ik heb het artikel aandachtig gelezen lees veel wat er mogelijk kan aan de hand zijn en welke tekorten het lichaam kan hebben. Ik lees echter niets over mogelijke oplossingen….alternatieve oplossingen. Ik heb vandaag te horen gekregen van de dokter dat ik met EUTHYROX moet starten en dat elke dag voor de rest van mijn leven. Als ik hierontrent artikels lees ben ik het helemaal niet zeker of dit wel nodig is. Wat zijn de mogelijke alternatieven? Waar kan ik een tweede opinie onderzoek laten doen? Iemand die de huidige geneeskunde steunt, maar geen oogkleppen opheeft voor alternatieven. Jaren geleden heb ik een ongeval gehad en heb ik de traditionele geneeskunde 2 jaar geprobeerd, zonder resultaat. Toen ik na 2 jaar een niet erkende arts probeerde ging ik er met aargwaan naartoe. Echter na een paar behandelingen voelde ik me veel beter en momenteel zeer weinig klachten nog. Ik ben dus nu niet geneigd om direct aan te nemen wat de dokter zegt en wil graag onderzocht worden door iemand die hier voldoende van op de hoogte is, traditionele geneeskunde en alternatief. Gelieve hierover meer te weten te komen mij mede te delen. Alvast bedankt, Jo

Geef een reactie

Populair